Back to the List

Web portal discover.photo

Elaborare portal pentru publicarea diferitor imagini artistice.

Activitatile din cardul proiectului discover.photo

  • Elaborare concept
  • Creare logo
  • Creare design
  • Programare pe platforma Livestreet
  • Crearea modulelor speciale