Back to the List

Корпоративный сайт для APConsulting

Sarcina:
Elaborarea paginii web corporative pentru APConsulting care va avea ca scop promovarea serviciilor de consultanta in domeniul agrar

Activitatile:
Crearea unui design atractiv;
Machetarea paginii;
Interconectare cu mail server pentru receptionarea mesajelor
Serviicii de instalare si mentenanta a paginii