Back to the List

Re-design al portalului serviciilor electronice fiscale - servicii.fisc.md

Pentru o informare mai detaliată, eficientă şi promovare a avantajelor oferite de serviciile electronice fiscale, Î.S.«Fiscservinform» a optimizat instrumentul său de comunicare şi raportare online cu contribuabilii. Astfel, portalul servicii.fisc.md este accesibil într-o versiune nouă. După unele lucrări de modificare a structurii şi designului, noua interfaţă pune la dispoziţia contribuabililor compartimente cu informaţie detaliată despre fiecare serviciu în parte, asigurînd o informare completă şi un grad mai ridicat de interacţiune cu utilizatorii.

Scopul modificării paginii web se axează pe asigurarea accesibilităţii şi simplităţii în utilizarea ansamblului de servicii automatizate, elaborate şi prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor.

În prim-plan, vizitatorii portalului pot accesa compartimentele din meniul principal «Noutăţi», «Produse», «Multimedia»; «Sondaj»; «Forum»; "Întrebări"; «Statistică» şi «Contacte».Totodată, pentru a accesul rapid la serviciile secunde de informare a contribuabililor, rămîn funcţionale modulele din dreapta paginii web: «Verificarea facturii fiscale»; «Verificarea timbrului de acciz», «Calculatorul impozit auto», Newsline «Monitorul Fiscal FISC.md şi altele.Din punct de vedere structural, servicii.fisc.md a fost divizat în trei compartimente: „Persoane juridice“, „Persoane fizice“ şi „Autorităţi publice“, fiecare compartiment cuprinzînd informaţie amplă despre specificul serviciilor şi avantajele utilizării lor.Astfel, pagina serviciilor electronice a fost suplinită cu un nou compartiment, intitulat „Autorităţi publice“, care include totalitatea serviciilor ce pot fi utilizate de această categorie şi care deschid noi posibilităţi de asigurare calitativă, operativă a procedurilor de administrare fiscală, precumşi de susţinere a e-transformărilor care au loc în Republica Moldova.

Designul portalului servicii.fisc.md a fost elaborat după criterii moderne, atractive şi ergonomice, în conformitate cu tendinţele actuale din mediul on-line. Acestea asigură o navigare mai uşoară, mai rapidă şi mai comodă.Portalul serviciilor electronice fiscale este disponibil în 2 versiuni lingvistice: română şi rusă, fiind organizat după o structură flexibilă ce oferă un mod de utilizare accesibil, conceput pentru fiecare segment de utilizatori.

servicii.fisc.md
Oficiul tău virtual fiscal!