Back to the List

Pagina oficială web al Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.md"

1. Introducere

Publicația periodică „Monitorul fiscal FISC.md” constituie o revistă informativ-explicativă ce are în vizor domeniile de activitate ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS) proiectate în societate. Această revistă vine în ajutorul tuturor contribuabililor să prezinte informații oficiale și veridice în domeniul politicii fiscale, tălmăcirii legislației în vigoare, prezentării informațiilor utile, consultării și școlarizării mediului social și privat, promovării unei politici de parteneriat și de colaborare dintre societate, business și autoritatea publică.

2.Necesitatea și scopul creării publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”

Revista constituie unul din pilonii ce promovează activ reforma administrării fiscale și noile obiective atribuite Serviciul Fiscal de Stat în Planul strategic de dezvoltare al SFS pentru anii 2011 – 2015. Astfel, publicația periodică „Monitorul fiscal FISC.md” constitute unul din instrumentele primordiale în atingerea acestui obiectiv.

Scopul publicației constituie sistematizarea practicii fiscale și crearea unor proceduri bine definite necesare atît pentru contribuabili cît și pentru angajații SFS. Revista trebuie să devină îndrumarul de birou cît pentru inspectorilor fiscali, atît și pentru tuturor contribuabililor din Moldova.3.Obiectivele publicației:

  • explicarea politicilor fiscale tuturor contribuabililor într-un limbaj ușor și accesibil;
  • popularizarea legislaţiei fiscale;
  • efectuarea consultării societății privind impozitele și taxele existente;
  • informarea tuturor contribuabililor despre ultimele noutăți parvenite în domeniul fiscal;
  • crearea unei interacțiuni durabile dintre Serviciul Fiscal de Stat și contribuabili;
  • crearea transparenței în activitatea Serviciului Fiscal de Stat.

4.Necesitatea și scopul creării paginii web oficiale a publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”

O data cu lansarea paginii web oficiale a publicației periodice Monitorul fiscal FISC.md a fost făcut încă un pas important spre acordarea serviciilor calitative în cadrul unei societăți informaționale exemplare cit privește accesul la informație, viteza și volumul de informații transmise.

Utilizând la maximul soluţiile şi instrumentele societăţii informaţionale am orientat dezvoltarea produsului spre două obiective: extinderea acoperirii şi amplificarea funcţională. Extinderea acoperirii, ar însemna lărgirea semnificativă a auditoriului de cititori, aducând revista şi utilizatorilor din spaţiul internet. Amplificarea funcţională a productului însemna că, cu aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi costuri de abonament, cititorii vor primi un volum mai amplu de informaţie.Astfel, versiunea electronică a revistei are menirea de a face încă un pas în dezvoltarea sa, după cum a evidențiat dl Vitalie COCEBAN “pe orizontală și verticală” ceia ce presupune că toți abonații publicației, pe lingă revistă pe suport de hârtie, primesc accesul gratuit la versiunea electronică ce va permite extinderea informațiilor oferite de redacție. Sper că dvs. ați observat că în ultimele numere a publicației periodice au fost evidențiate cu @ (arond) articole care au fost transmise sau publicate în format electronic. Adițional, sunt publicate și traducerile la articole de asemenea în format electronic.
Întru a oferi abonaților noștri cu adevărat “instrument modern de promovare a transparenței şi politicii de parteneriat între societate şi Serviciul Fiscal de Stat” pe lingă informațiile prezentate pe acest portal, am dezvoltat și o serie de instrumente utile pentru contribuabili.

5. Module adiționale introduse la elaborarea paginii web a publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”

Catalogul tematic

Pentru un aranjament ergonomic şi în vederea facilitării procesului de navigare pe portal, a fost creat un meniu alternativ care include 4 cataloage din revistă.

  • Catalogul tematic
  • Catalogul revistelor
  • Catalogul autorilor
  • Catalogul instituțiilor

Ceia ce presupune că toate articolele publicate pe portal vor fi etichetate în corespundere cu acest catalog.(Exemple)
Prin urmare, accesând unul din categoriile specificate, pot fi uşor găsite articolele sau grupul de articole, legi, scrisori, ordine emise de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Finanţelor sau documente ale altor instituţii.

Modalități de setare a panoului de selectarea limbii pe site

Portal-ul dispune de două limbi pentru căutare – româna şi rusa, respectiv stabileşte limbajul filtrului de căutare.
Tradiţional pentru site-uri autohtone, noi propunem două versiuni lingvistice a paginii web — Română şi Rusă. În acelaşi timp, principală distincţie a panoului nostru constă în faptul că acesta permite nu numai selectarea limbei dorite, dar şi filtrarea articolelor conform setărilor efectuate.
Efectuind setările necesare orice utilizator poate organiza eficient navigarea sa prin site, de a limita sau, dimpotrivă, de a mări fluxul de articole din pagină, datorită unei configurații simple.

Ca rezultat, se formează mai multe straturi a unui singur portal. Primul strat — limba română pentru tot site-ul, al doilea — limba rusă, al treilea — interfaţă în română cu articolele în ambele limbi şi a patra — interfaţa în rusă cu articolele în ambele limbi.

Cititorii, bine versaţi în ambele limbi — româna şi rusa — vor benefecia de versiune completă a revistei. Cu toate acestea, ei pot configura navigarea pe site în aşa mod, încât interfaţa paginii să fie în limba mai accesibilă pentru ei, de exemplu română. Utilizatorilor cărora le este mai uşor să navigheze pe site în limba rusă, e necesar să selecteze opţiunea limbei „Rusă” în partea de sus a panoului.

Update:

Acum Dvs. aveti posibilitatea de a plasa publicitate pe acest portal prin intermediul Hora Media Agency. Detalii vezi aici.