Back to the List

LandingPage Bitdefender Business

Elaborarea unui landing page care va avea ca scop promovarea produselor si serviciilor Bitdefender destinate utilizatorilor Business.

Activitatile din cardul proiectului Bitdefender landingpage for Business:

  • Crearea unui design atractiv
  • Machetarea paginii
  • Interconectarea landingpage cu aplicatia interna de evidenta a utilizatorilor prin internmediul unui API Bitdefender
  • Crearea si expedierea mesajelor catre utilizatorii inregistrati
  • Machetarea mesajelor